Πιστοποίηση CE

Όλοι οι αποστακτήρες μας φέρουν σήμανση CE,σύμφωνα με τον Ευρωπαικό κανονισμό ασφαλείας των μηχανημάτων 2006/42 ΕΚ.

Image