ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 60-100  ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 60-100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Χάλκινη  καμπάνα ανάκλισης.
  • Δείκτης θερμοκρασίας.
  • Θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικόυ του αποστακτήρα.
  • Δοχείο κάλυψης.
  • Διαιρούμενος χάλκινος ψύκτης.
  • Χάλκινος σωλήνας σύνδεσης.
  • Μεταλλικός φούρνος .

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας πετρελαίου / αερίου.