ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 30 ΛΙΤΡΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 30 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Χαλκινη καμπάνα. 
  • Δείκτης θερμοκρασίας.
  • Χάλκινος ψύκτης.

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας  αερίου
  • Μεταλλικό κάλυμμα  μόνωσης  του αποστακτήρα.