ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 15 ΛΙΤΡΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 15 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Χάλκινη καμπάνα
  • Δείκτης θερμοκρασίας.
  • Χάλκινος ψύκτης.

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας αερίου.
  • Μεταλλικό κάλυμμα μόνωσης του αποστακτήρα.