ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 100 ΛΙΤΡΩΝ  ΜΕ ΣΤΗΛΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΗΛΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Χάλκινη καμπάνα με ανάκλιση.
  • Συμπυκνωτής.
  • Χάλκινη στήλη κλάσματικής απόσταξης με  τρία πλατώ.
  • Διαιρούμενος χάλκινος ψύκτης.
  • Χάλκινοι σωλήνες σύνδεσης.
  • Μεταλλικός φούρνος.

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας  πετρελαίου/ αερίου.