ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 50-130 ΛΙΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 50-130 ΛΙΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

 • Χάλκινη καμπάνα με ανάκλιση.
 • Δείκτης  θερμοκρασίας.
 • Θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού.
 • Δοχείο  κάλυψης.
 • Θέρμανση με  νερό.
 • Ασφαλιστικά εξαρτήματα.
 • Διαιρούμενος χάλκινος ψύκτης.
 • Χάλκινοι σωλήνες σύνδεσης.
 • Μεταλλική  σκάλα.

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Καυστήρας πετρελαίου/ αερίου.
 • Χειροκίνητος αναδευτήρας.