ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 50-130 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 50-130 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Χάλκινη  καμπάνα με μεντεσέδες ανάκλισης.
  • Δείκτης θερμοκρασίας.
  • Θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικου του αποστακτήρα.
  • Δοχείο κάλυψης.
  • Διαιρούμενος χάλκινος ψύκτης.
  • Χάλκινοι σωλήνες σύνδεσης.
  • Μεταλλικός  φούρνος .

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας πετρελαίου / αερίου.
  • Χειροκίνητος αναδευτήρας.