ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 500-1300 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 500-1300 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

 • Χάλκινη καμπάνα με ανάκλιση.
 • Θυρίδα πλήρωσης του υλικού.
 • Σύστημα ανάδευσης.
 • Θυρίδα εκκένωσης.
 • Δοχείο κάλυψης της θυρίδας.
 • Δείκτης θερμοκρασίας.
 • Χάλκινη στήλη κλασματικής απόσταξης με 2 εώς 5 πλατώ.
 • Χάλκινος συμπυκνωτής.
 • Διαιρούμενος χάλκινος ψύκτης.
 • Σύστημα By-pass.
 • Πυρέξ γραδομετρητής.
 • Μεταλλικός φούρνος εσωτερικής καύσης.
 • Μεταλλική σκάλα.

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Καυστήρας  πετρελαίου / αερίου.