ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΟΥΖΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ |ΑΤΜΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΟΥΖΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ |ΑΤΜΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Χάλκινη καμπάνα  με  ανάκλιση.
  • Θυρίδα πλήρωσης του υλικού.
  • Διπλά τοιχώματα  κυκλοφορίας ζεστού νερού  ή ατμού  για την θέρμανση του.
  • Θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του αποστακτήρα.
  • Δοχείο κάλυψης.
  • Δείκτης θερμοκρασίας.
  • Διαιρούμενος  χάλκινος ψύκτης.
  • Πυρέξ γραδομετρητής.

 

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας  πετρελαίου | αερίου ( για τον  αποστακτήρα που θερμαίνεται  με νερό).
  • Ατμολέβητας (για τον  αποστακτήρα που θερμαίνεται  μέ ατμό).