ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΒΟΤΚΑΣ/ΤΖΙΝ 300-1000 ΛΙΤΡΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΒΟΤΚΑΣ/ΤΖΙΝ 300-1000 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

 • Χάλκινη καμπάνα με μεντεσέδες ανάκλισης κι ένα πλατώ επαναρροής.
 • Θυρίδα πλήρωσης.
 • Σύστημα ανάδευσης.
 • Θέρμανση  με  ατμό.
 • Αυτόματη θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του αποστακτήρα.
 • Δοχείο κάλυψης της θυρίδας.
 • Δύο  χάλκινες  στήλες κλασματικής απόσταξης  με  9 πλατώ  η καθεμία κι  έναν  συμπυκνωτή.
 • Δοχείο  αρωματισμόυ.
 • Χάλκινη στήλη ψύξεως.
 • Χαλκινοι σωλήνες σύνδεσης.
 • Μεταλλική  σκάλα 
 • Μεταλλική εξέδρα. 

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Ατμολέβητας