ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΥ 300-1300 ΛΙΤΡΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΥ 300-1300 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

 • Χάλκινη καμπάνα με μεντεσέδες ανάκλισης κι ένα πλατώ επαναρροής.
 • Θυρίδα πλήρωσης του υλικού.
 • Σύστημα ανάδευσης.
 • Θέρμανση  αποστακτήρα με ατμό.
 • Αυτόματη θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του αποστακτήρα.
 • Δοχείο κάλυψης της θυρίδας.
 • Χάλκινη  στήλη κλασματικής απόσταξης  από  2 εώς 5 πλατώ  κι  έναν  συμπυκνωτή.
 • Δοχείο αρωματισμού του αποστάγματος.
 • Χάλκινη στήλη ψύξεως.
 • Χάλκινοι σωλήνες σύνδεσης
 • Σύστημα By-pass.
 • Μεταλλική  σκάλα 
 • Μεταλλική εξέδρα. 

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Ατμολέβητας.