ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ  500-5.000 ΛΙΤΡΩΝ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 500-5.000 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Ανοξείδωτη ανθρωποθυρίδα πλήρως αποσπώμενη.
  • Διπλά  τοιχώματα.
  • Κώνικός πυθμένας.
  • Ανοξείδωτη αποσπώμενη σίτα διαχωρισμού της χορτομάζας.
  • Ανοξείδωτο τόξο σύνδεσης.
  • Ανοξείδωτα ποδαρικά στήριξης.
  • Ανοξείδωτος διαιρούμενος  ψύκτης.
  • Ανοξείδωτο   χειροποίητο φλωρεντιανό δοχείο διαχωρισμού. 

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Ατμολέβητας.