ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 50-200 ΛΙΤΡΩΝ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 50-200 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Ανοξείδωτο καπάκι πλήρως αποσπώμενο .
  • Ανοξειδωτη σήτα διαχωρισμού της χορτομάζας με τα συμπυκνώματα.
  • Ανοξείδωτα ποδαρικά στήριξης.
  • Ανοξέιδωτα κλείστρα  στερέωσης του καπακιού στον αποστακτήρα.
  • Ανοξείδωτο  τόξο σύνδεσης του αποστακτήρα με το ψυγείο.
  • Ανοξείδωτο διαιρούμενο ψυγείο  με ανοξείδωτα ποδαρικά στήριξης.
  • Θερμόμετρο .
  • Ασφαλιστικά όργανα.

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Καυστήρας  αερίου / πετρελαίου.