ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 10.000 ΛΙΤΡΩΝ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 10.000 ΛΙΤΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Βασικός εξοπλισμός

  • Ανοξείδωτη ανθρωποθυρίδα πλήρως αποσπώμενη.
  • Διπλά  τοιχώματα.
  • Κώνικος πυθμένας.
  • Ανοξείδωτη αποσπώμενη σίτα διαχωρισμού της χορτομάζας.
  • Ανοξείδωτα ποδαρικά στήριξης.
  • Ανοξείδωτος διαιρούμενος  ψύκτης.
  • Ανοξείδωτοι σωλήνες σύνδεσης.
  • Ανοξείδωτο   χειροποίητο φλωρεντιανό δοχείο διαχωρισμού. 

 

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Ατμολέβητας.
  • Αυτόματος  ηλεκτρικός  μηχανισμός  ανάκλισης στο καπάκι.